Zavřít
Mám zájem
Levně a ekologicky

Využijte nejčistější energii ze slunce

Slunce je zdroj jedné z nejčistších forem elektrické energie, která je prakticky zdarma. Pomocí FV panelů můžeme tuto energii využívat ke snížení nákladů na provoz domu a pro snížení míry produkce CO2, čímž ulehčit životnímu prostředí.

Chci schůzku s odborníkem

FV systém

je prakticky bezúdržbový a po montáži nevyžaduje žádnou obsluhu

Nezávislost

na vývoji cen elektrické energie, které stoupají ročním tempem přibližně 2%.

Návratnost

v závislosti na druhu FVE, přibližně 10 let. (Průměrná životnost elektrárny je 20 let)

Ekologie

1 kWp instalovaného výkonu ušetří 1,17 tun CO2, jinak vypuštěného do ovzduší při spalování fosilních paliv.

Možnosti FVE

Dotace a financování

Dotace pro rodinné domy

Pro rodinné domy

 

Dozvědět se více

Dotace pro firmy

Pro firmy

 

Dozvědět se více

obrazek domu

Pro rodinné domy

Zelená úsporám

Dotace Nová Zelená Úsporám
Maximální instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10kWp
Systém musí být propojen s distribuční soustavou ( Výjimkou je podoblast 3.3, kdy naopak systém nesmí být propojen s DS)
Při akumulaci do baterií není dovoleno použití olověných startovacích a Ni-Cd akumulátorů

Podoblast Popis Podmínky Dotace
C.3.3

FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

 • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody
 • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému
 • 50%
 • ≥80 l.kWp -1
35 000 Kč
C.3.4

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody
 • Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů
 •  
 • 70 %
 • Povinná
 • ≥80 l.kWp -1
 • Možná
55 000 Kč
C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů
 • 70%
 • Možná
 • Povinná
 • 1,75/1,25 kWh.kWp -1
70 000 Kč
C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů
 • 70 %
 • Možná
 • Povinná
 • 1,75/1,25 kWh.kWp -1
100 000 Kč
C.3.7

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů
 • 70 %
 • Možná
 • Povinná
 • 1,75/1,25 kWh.kWp -1
150 000 Kč
Firma

Pro firmy

Podpora je poskytována ve formě zvýhodněných bezúročných úvěrů, subvencí úrokové sazby komerčního úvěru a finančního příspěvku na pořízení energetického posudku.

Zvýhodněný úvěr:

Subvence úrokové sazby na úhradu úroků:

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku:

Technologie

Reference