Hybridní Solární Sada je určena pro RD se spotřebou do 10 MWh/rok s minimálním denním provozem.

Na střeše domu je umístěno 10 ks fotovoltaických panelů, které generuji stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je uchycena do střešní konstrukce. Vyrobené napětí je hybridnín střídačem (měničem napětí) transformováno na střídavé a jistícími prvky připojeno k domovním rozvodům. Měnič je jednofázový, což znamená, že veškerá vyrobená elektřina je použita pouze na jedné fázi, ke které jsou připojeny všechny významné domovní spotřebiče. Případné přetoky jsou ukládány do baterie.

Solarní sady

10 ks panelů

Solarní sady

Výkon 3,30 kWp

Solarní sady

RD se spotřebou do 10 MWh/rok

Vyrobená sluneční energie výrazně snižuje odběr elektrické energie z distribuční sítě, čímž šetří Vaše náklady za elektřinu. V době, kdy je výroba FV vyšší než spotřeba, hybridní měnič tento přebytek automaticky zaznamená a nadbytečnou energii ukládá do lithové baterie. Minimální kapacita akumulátoru je 1,75 kWh / 1,25 kWp Takto uloženou energii je pak možné využít v době, kdy nesvítí slunce, například ve večerních hodinách. Tento proces je zcela automatický a nevyžeduje žádnou obsluhu.

Po doplnění systému rozvaděčem BackUP, střídač umožňuje funkce EPS, tedy funkci záložního zdroje při výpadku el. Sítě.

https://www.solarnisady.cz/wp-content/uploads/2020/03/sada-hybrid.png
Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Informace z našeho oboru

Zajímavosti