Solární Sada OnGrid 3F 3,60 kWp je určena pro RD se spotřebou vyšší než 7 MWh / rok. V době, kdy svítí slunce, systém dodává do domovních rozvodů elektrickou energii, čímž snižuje odběr elektrické energie domu z distribuční sítě a šetří Vaše náklady za elektřinu.  V případě, že je Vaše spotřeba elektřiny, v čase výroby elektrárny minimální, slouží přebytečná energie z výroby elektrárny prioritně k předehřevu teplé vody a poté je posílána do elektrické sítě (anebo volitelně do jiného spotřebiče podle přání zákazníka).

Popis funkce

Pomocí solárního kabelu jsou FV panely propojeny s třífázovým asymetrickým střídačem – měničem napětí, který transformuje stejnosměrné napětí na střídavé. Měnič napětí je přes rozvaděč s jistícími prvky připojen domovním rozvodům.

Panely + konstrukce

8 kusů fotovoltaických panelů, které jsou umístěny na střeše domu, generuje při dopadu slunečních paprsků stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je v případě sedlové střechy uchycena do konstrukce střechy anebo je použita tzv. zátěžová konstrukce, to v případě, kdy se jedná o rovnou střechu.

Použity jsou monokrystalické panely japonské firmy Leapton Energy o rozměrech 1048 x 2108 mm.

Na přání zákazníka můžeme vyměnit hliníkový rám panelu a nosnou konstrukci za designové provedení v černé barvě.

Střídač

Asymetrický střídač dokáže napájet každou fázi výkonem, který odpovídá aktuálnímu odběru (maximálně však do 40 % výkonu střídače).

V případě, kdy je výroba FV panelů vyšší než spotřeba domu, například v dopoledních hodinách, řídící systém tento přebytek automaticky zaznamená a nadbytečnou energii ukládá pomocí Wattrouteru do bojleru. Tento proces je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu.

AC/DC rozvaděč

Obsahuje jistící prvky a je propojen s domovním rozvaděčem. U novostaveb nebo kompletních rekonstrukcí mohou být jistící prvky FVE přímou součástí domovního rozvaděče. V případě zájmu zákazníka je možné rozvaděč vybavit prvky pro ovládání a řízení dalších domovních spotřebičů.

Předrealizační obhlídka

Podrobnosti týkající se instalace jsou se zákazníkem konzultovány při návštěvě našeho technika, ještě před zahájením instalace. V rámci této prohlídky jsou dohodnuty a odsouhlaseny zamýšlené kabelové trasy, prostory pro umístění technologie, uchycení a umístění FV panelů na střeše domu atd.

Při této prohlídce proběhne také předání dokladů potřebných pro pozdější administrativní kroky, jako je žádost o připojení elektrárny u distributora, vyřízení dotace…

Solarní sady

8 ks panelů

Solarní sady

Výkon 3,60 kWp

Solarní sady

RD se spotřebou do 15 MWh/rok

Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Informace z našeho oboru

Zajímavosti