On Grid Solární Sada je určena pro RD se spotřebou do 15 MWh/rok.

Na střeše domu je umístěno 12 ks fotovoltaických panelů, které generuji stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je uchycena do střešní konstrukce. Vyrobené napětí je střídačem (měničem napětí) transformováno na střídavé a jistícími prvky připojeno k domovním rozvodům. Měnič je asymetrický třífázový, což znamená, že veškerá vyrobená elektřina je rozdělována do jednotlivých fází dle aktuální spotřeby.

Solarní sady

12 ks panelů

Solarní sady

Výkon 3,96 kWp

Solarní sady

RD se spotřebou do 15 MWh/rok

Vyrobená sluneční energie výrazně snižuje odběr elektrické energie z distribuční sítě, čímž šetří Vaše náklady za elektřinu. V době, kdy je výroba FV vyšší než spotřeba, je přebytečná energie využívána na ohřev užitkové vody. Velikost akumulační nádrže na vodu je, podle podmínek DNZÚ, vyžadována min. 80 l / 1 kWp. V tomto případě 316 litrů. Tento proces povinné akumulace je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu.

https://www.solarnisady.cz/wp-content/uploads/2020/03/sada-on-grid.png
Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Informace z našeho oboru

Zajímavosti