On Grid Solární Sada je určena pro firmy s roční spotřebou okolo 30 MWh.

Na střeše domu je umístěno 30 ks fotovoltaických panelů, které generuji stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je uchycena do střešní konstrukce. Vyrobené napětí je střídačem (měničem napětí) transformováno na střídavé a jistícími prvky připojeno k domovním rozvodům. Měnič je asymetrický třífázový, což znamená, že veškerá vyrobená elektřina je rozdělována do jednotlivých fází dle aktuální spotřeby.

Solarní sady

30 ks panelů

Solarní sady

Výkon 9,90 kWp

Solarní sady

Firmy s roční spotřebou okolo 30 MWh

Vyrobená sluneční energie výrazně snižuje odběr elektrické energie z distribuční sítě, čímž šetří Vaše náklady za elektřinu. V době, kdy je výroba FV vyšší než spotřeba, může být přebytečná energie využívána na ohřev užitkové vody.

https://www.solarnisady.cz/wp-content/uploads/2020/03/sada-on-grid.png
Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Informace z našeho oboru

Zajímavosti