https://www.solarnisady.cz/wp-content/uploads/2020/03/dotace-img-1.jpg

FV systém je prakticky bezúdržbový a po montáži nevyžaduje žádnou obsluhu.
Návratnost, v závislosti na druhu FVE, je i bez dotace přibližně 6 let (průměrná životnost elektrárny je 25 let).
Nezávislost na vývoji cen elektrické energie, které stoupají ročním tempem přibližně 2 %.
Ekologie 1 kWp instalovaného výkonu ušetří 1,17 tun CO2, jinak vypuštěného do ovzduší při spalování fosilních paliv.