Národní plán obnovy – přechod na čistší zdroje energie

Vyhlášení výzvy:                  8. března 2022

Zahájení příjmu žádostí:     22. března 2022

Ukončení příjmu žádostí:   30. června 2022

Forma výzvy:                         průběžná výzva a jednokolová (žádost o podporu)

Alokace:                                 4 mld. Kč

Příjemci podpory:                podnikatelské subjekty vyjma podniků vlastněných 100% veřejným subjektem

Velikost projektu:                od 1 kW do 1 MW.

Míra podpory 35 % u FVE a 50 % u akumulace

  • Není stanovena podmínka vlastní spotřeby
  • Není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek
  • Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů
  • Dotace bude vyměřena ze stanovených měrných způsobilých výdajů
  • V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh / 1 kWp instalovaného výkonu FVE

Náležitosti žádosti o podporu:

  • Posouzení shody parametrů FVE.
  • Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.
  • Dokumenty k prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem.
  • Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní (pouze u FO podnikajících).
Solarní sady

Výše dotace 35 % u FVE a 50 % u akumulace

Solarní sady

Průběžná a jednokolová výzva

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?