Výzvy Modernizačního fondu –  více informací naleznete pod jednotlivými odkazy

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024

Výše příspěvku: max 50 % z celkových výdajů

Celkem 3 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren nad 50 kW (od 10 kWp pro Prahu) do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

 

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Příjem žádostí: 15.5.2024 – 10.9.2024

Výše příspěvku: Žadatel si v žádosti sám určí požadovanou výši podpory vztaženou k jednotce instalovaného výkonu (nesmí překročit maximální jednotkovou výši dotace). Došlé projekty jsou následně přepočítány dle daných kritérií.

Celkem 4 miliardy korun míří na podporu výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

 

Výzva RES+ č. 3/2024 – Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024

Výše příspěvku: max 75 % z celkových výdajů

Celkem 1 miliarda podpoří instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví obce. Podpora se bude vztahovat i na rekonstrukci střech, na kterých budou fotovoltaické panely umístěny a na modernizaci související elektroinstalace.

 

Výzva RES+ č. 4/2024 – Fotovoltaické elektrárny na budovách a další infrastruktuře

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024

Výše příspěvku: max 45 % na instalaci FVE, max. 30 % na bateriovou akumulaci nebo elektrolyzér

Dotace v celkové výši 1 miliardy korun podpoří instalace fotovoltaických elektráren na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, právnických osob a společností.

Solarní sady

Výše dotace 50 - 75 %

Solarní sady

Průběžná a jednokolová výzva

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?