Jedná se o příklad OnGrid Solární sady, která  je určena pro firmy se spotřebou do 60 MWh/rok.

 

Specifikace sady

OnGrid Solární sada je určena pro objekty s přímou spotřebou vyrobené elektrické energie. V době, kdy svítí slunce, systém dodává do domovních rozvodů elektrickou energii, čímž snižuje odběr elektrické energie domu z distribuční sítě a šetří Vaše náklady za elektřinu. V případě, že je Vaše spotřeba elektřiny, v čase výroby elektrárny je nižší je přebytečná energie posílána do elektrické sítě.

 

Popis funkce

Pomocí solárního kabelu jsou FV panely propojeny s třífázovým asymetrickým střídačem – měničem napětí, který transformuje stejnosměrné napětí na střídavé. Měnič napětí je přes rozvaděč s jistícími prvky připojen domovním rozvodům.

 

Panely + konstrukce

Fotovoltaické panely jsou umístěny na střeše domu a generují při dopadu slunečních paprsků stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je v případě sedlové střechy uchycena do konstrukce střechy anebo je použita tzv. zátěžová konstrukce, to v případě, kdy se jedná o rovnou střechu.

Použity jsou monokrystalické panely Sunova Solars výkonem 460 W o rozměrech 1 904 x 1 134 mm.

Na přání zákazníka můžeme vyměnit hliníkový rám panelu a nosnou konstrukci za designové provedení v černé barvě.

 

Střídač

Asymetrický střídač dokáže napájet každou fázi výkonem, který odpovídá aktuálnímu odběru (maximálně však do 40 % výkonu střídače).

V případě, kdy je výroba FV panelů vyšší než spotřeba domu, například v dopoledních hodinách, může měnič tyto přebytky ukládat pomocí Wattrouteru do bojleru. Tento proces, předehřevu teplé vody, je zcela automatický a nevyžaduje žádnou obsluhu. Wattrouter není součástí této Solární Sady.

 

AC/DC rozvaděč

Obsahuje jistící prvky a je propojen s domovním rozvaděčem. U novostaveb nebo kompletních rekonstrukcí mohou být jistící prvky FVE přímou součástí domovního rozvaděče. V případě zájmu zákazníka je možné rozvaděč vybavit prvky pro ovládání a řízení dalších domovních spotřebičů.

 

Předrealizační obhlídka

Podrobnosti týkající se instalace jsou se zákazníkem konzultovány při návštěvě našeho technika, ještě před zahájením instalace. V rámci této prohlídky jsou dohodnuty a odsouhlaseny zamýšlené kabelové trasy, prostory pro umístění technologie, uchycení a umístění FV panelů na střeše domu atd.

Při této prohlídce proběhne také předání dokladů potřebných pro pozdější administrativní kroky, jako je žádost o připojení elektrárny u distributora…

Solarní sady

43 ks panelů

Solarní sady

Výkon 19,78 kWp

Solarní sady

Firmy s roční spotřebou okolo 60 MWh

Vyrobená sluneční energie výrazně snižuje odběr elektrické energie z distribuční sítě, čímž šetří Vaše náklady za elektřinu. V době, kdy je výroba FV vyšší než spotřeba, může být přebytečná energie využívána na ohřev užitkové vody.

https://www.solarnisady.cz/wp-content/uploads/2020/03/sada-on-grid.png
Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?