Zelená úsporám
Dotace Nová Zelená Úsporám
Maximální instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10kWp
Systém musí být propojen s distribuční soustavou ( Výjimkou je podoblast 3.3, kdy naopak systém nesmí být propojen s DS)
Při akumulaci do baterií není dovoleno použití olověných startovacích a Ni-Cd akumulátorů

Solarní sady

Dotace až 150 000 Kč

Solarní sady

Do 2 měsíců od realizace

Podoblast Popis Dotace
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

 • Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody – 50 %
 • Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému – ≥80 l.kWp -1
35 000 Kč
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby – 70 %
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody – Povinná
 • Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže – ≥80 l.kWp -1
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů – Možná
55 000 Kč
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby – 70 %
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody – Možná
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů – Povinná
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů – 1,75/1,25 kWh.kWp -1
70 000 Kč
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby – 70 %
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody – Možná
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů – Povinná
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů – 1,75/1,25 kWh.kWp -1
100 000 Kč
C.3.7 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby – 70 %
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody – Možná
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů – Povinná
 • Minimální měrná kapacita akumulátorů – 1,75/1,25 kWh.kWp -1
150 000 Kč
C.3.8 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným vyžitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok -1

 • Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby – 70 %
 • Akumulace přebytků energie do teplé vody – Povinná
 • Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže – ≥80 l.kWp -1
 • Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů – Možná
80 000 Kč