Zelená úsporám

Dotace Nová Zelená Úsporám

 

Maximální instalovaný výkon FV modulů je 10 kWp.

Systém musí být propojen s distribuční soustavou.

Při akumulaci do baterií není dovoleno použití olověných startovacích a Ni-Cd akumulátorů.

Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy  stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Nejsou podporována opatření, která byla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení, a to pokud v zápisu v katastru nemovitostí záznam o kolaudaci není starší 2  let. Pak realizace a uhrazení faktur i zálohových nesmí být dříve než za 2 roky od řádného dokončení RD nebo BD.

Solarní sady

Dotace až 205 000 Kč

Solarní sady

Do 2 měsíců od připojení k DS

Instalované části systému FVE Výše podpory (Kč)
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000