Zelená úsporám

 

  • Maximální instalovaný výkon FV modulů je 10 kWp.
  • Systém musí být propojen s distribuční soustavou.
  • V případě použití bateriového systému je minimální podporovaná kapacita vyjádřená v kWh stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWp. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.
  • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy  stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů
  • Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.
  • Nejsou podporována opatření, která byla uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební řízení, a to pokud v zápisu v katastru nemovitostí záznam o kolaudaci není starší 2  let. Pak realizace a uhrazení faktur i zálohových nesmí být dříve než za 2 roky od řádného dokončení RD nebo BD.
  • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu.
  • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.

podmínky platné od září 2023

Instalované části systému FVE Výše podpory (Kč)
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000
Instalace dobíjecí stanice 15 000 / dům
Solarní sady

Dotace až 205 000 Kč

Solarní sady

Do 2 měsíců od připojení k DS

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?