Solární sada OnGrid je určena pro RD s přímou spotřebou vyrobené energie. V době, kdy svítí slunce, systém dodává do domovních rozvodů elektrickou energii, čímž snižuje odběr elektrické energie domu z distribuční sítě a šetří Vaše náklady za elektřinu. V případě, že je Vaše spotřeba elektřiny, v čase výroby elektrárny minimální, je přebytečná energie z výroby elektrárny posílána do elektrické sítě.

 

Popis funkce

Pomocí solárního kabelu jsou FV panely propojeny s jednofázovým/třífázovým asymetrickým střídačem – měničem napětí, který transformuje stejnosměrné napětí na střídavé. Měnič napětí je přes rozvaděč s jistícími prvky připojen k domovním rozvodům.

 

Panely + konstrukce

Fotovoltaické panely, které jsou umístěny na střeše domu, generuje při dopadu slunečních paprsků stejnosměrné napětí. Panely jsou umístěny na lehké hliníkové konstrukci, která je v případě sedlové střechy uchycena do konstrukce střechy anebo je použita tzv. zátěžová konstrukce, to v případě, kdy se jedná o rovnou střechu.

Použity jsou monokrystalické panely Sunova Solar s výkonem 460 W o rozměrech 1 904 x 1 134 mm.

Na přání zákazníka můžeme vyměnit hliníkový rám panelu a nosnou konstrukci za designové provedení v černé barvě.

 

Střídač + baterie

Asymetrický střídač ( jednofázový u velikosti do 3 kWp)dokáže napájet každou fázi výkonem, který odpovídá aktuálnímu odběru (maximálně však do 40 % výkonu střídače).

V případě, kdy je výroba FV panelů vyšší než spotřeba domu, například v dopoledních hodinách, je přebytečná energie dodávána do distribuční sítě. Systém může být, na přání zákazníka, rozšířen o  programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby, např. využití přebytků jako předehřev teplé vody.

 

AC/DC rozvaděč

Obsahuje jistící prvky a je propojen s domovním rozvaděčem. U novostaveb nebo kompletních rekonstrukcí mohou být jistící prvky FVE přímou součástí domovního rozvaděče. V případě zájmu zákazníka je možné rozvaděč vybavit prvky pro ovládání a řízení dalších domovních spotřebičů.

 

Předrealizační obhlídka

Podrobnosti týkající se instalace jsou se zákazníkem konzultovány při návštěvě našeho technika, ještě před zahájením instalace. V rámci této prohlídky jsou dohodnuty a odsouhlaseny zamýšlené kabelové trasy, prostory pro umístění technologie, uchycení a umístění FV panelů na střeše domu atd.

Při této prohlídce proběhne také předání dokladů potřebných pro pozdější administrativní kroky, jako je žádost o připojení elektrárny u distributora, vyřízení dotace…

Solarní sady

Pro přímou spotřebu el. energie

Solarní sady

Panely Sunova Solar 460 Wp, asymetrický střídač SofarSolar

Solarní sady

Přebytečná energie je poslána do el. sítě

Máme připravena i jiná řešení

Další naše řešení

Jsme Vám k dispozici

Potřebujete poradit?